Start

Välkommen till Hundstället & Hundmentorn på instagram
Jag heter Annika Larsson och är utbildad instruktör och specialiserad hundspsykolog, jag arbetar för att hundar och människor ska få det bra tillsammans och fungera i hem och samhälle!

Hundstället strävar efter att på ett positivt sätt träna hundar,
genom att ta hänsyn till individen, rasen och hundens naturliga beteenden.

Små grupper – stort innehåll!

A o B 1

Den här dikten tycker jag är väldigt talande och jag hoppas och tror att jag jobbar utifrån detta tankesätt:
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det, lurar sig själv, när hon tror att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon själv gör men först och främst förstå det hon förstår.
Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, då beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa henne.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är en vilja att härska utan en vilja att tjäna.
Kan jag inte detta, så kan jag inte heller hjälpa någon. Sören Kirkegaard